Design a site like this with WordPress.com
Get started

Վերապատրաստման երկրորդ օր

15.09.2021

Երկրորդ օրը նույնպես անցավ շատ հագեցած,ընկեր Տաթևը մեզ բացատրեց ինչպես ստեղծել բլոգը,ինչպես վարել այն, ինչպես պատրաստել նախագիծ։

Շնորհակալություն🤗

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s