Design a site like this with WordPress.com
Get started

Վերապատրաստման չորրորդ օր

Ավարտվեց մեր վերապատրաստումը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում։Բոլորս ներկայացրեցինք մեր նախագծերը, փոխանակվեցինք միմիանց հետ փորձով։ Չորս օրվա ընթացքում հասցրինք ձեռք բերել տարբեր , կարևոր հմտություններ:

Ներկա էր նաև պարոն Բլեյանը։

Շնորհակալություն

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s