Design a site like this with WordPress.com
Get started

Վերապատրաստման չորրորդ օր

Ավարտվեց մեր վերապատրաստման չորրորդ օրը։Բոլորս ներկայացրեցինք մեր նախագծերը։Ներկայացմանը ներկա էր նաև պարոն Բլեյանը։Կատարեցինք քննարկում,ներկայացրեցինք մեր գաղափարները։Փոխանակվեցինք փորձով ընկեր Տաթևի հետ։

Շնորհակալություն

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s