Design a site like this with WordPress.com
Get started

Երգ,երաժշտություն

Սովորողների ընտրությամբ երաժշտական երեք խմբերի հետ կրկնեցինք անցած երգերը։Սովորեցինք շնչառական նոր վարժություն,կատարեցինք ձայնավարժություններ,ապա նոր երգերի ուսուցում և կատարում,պարային շարժումների միացմամբ,զարգացնելով ռիթմի զգացողությունը։

Երգերը կատարվեցին տարբեր երաժշտական գործիքների միջոցով`օկարինա,շրթհարմոն և իհարկե դաշնամուր։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s