Design a site like this with WordPress.com
Get started

Սովորողի ընտրությամբ երաժշտական խումբ

27.09.2021

Հյուսիսային դպրոցի երաժշտական ընտրության երկու խմբերում անցկացրեցի նոր երգերի ուսուցում,նախապես ներկայանալով,ապա իրենք իրենց ներկայացնելով։Վերհիշեցինք անցած կատարումները։

Նոր երգերի ուսուցում կատարեցի մի քանի գործիքներով(Կիթառ,շրթհարմոն,օկարինա,նաև դաշնամուր)։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s