Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հյուսիսային դպրոցի «Ձայնը»

Այսօր Հյուսիսային դպրոցի սովորողի ընտրությամբ երգ-երաժշտության ժամին ինչպես միշտ,անցավ շատ բուռն։

Նախ կատարեցինք շնչառական վարժություններ,ապա ձայնավարժություններ։Որից հետո վերհիշեցինք անցած երգերը,ապա սովորեցինք նոր կատարումներ։

Ամբողջը կատարեցինք տարբեր գործիքների միջոցով։

Այս ամենը համեմեցինք ռիթմական շարժումներով և պարային շարժումների միջոցով։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s