Design a site like this with WordPress.com
Get started

    Ծրագիր՝  «Երաժշտության ընտրությամբ գործունեությունը 1 — 3-րդ դասարաններում»

    Ծրագիր՝  «Երաժշտության ընտրությամբ գործունեությունը 1 3-րդ դասարաններում»

Նպատակ

 • սովորողների երաժշտական կրթում
 • նրանց մոտ երաժշտական մշակույթի ձևավորում

Խնդիրները

 • երաժշտական լսողության, ունակությունների զարգացում
 • ինտոնացիոն մաքուր երգեցողություն
 • երաժշտական գրագիտություն
 • երաժշտարվեստի  զարգացում (երգչախումբ և հարվածային պարզագույն գործիքների նվագախումբ)
 • ստեղծագործական երևակայության զարգացում (փոքր մեղեդիների, ռիթմիկ պատկերների ստեղծում)
 • գեղագիտական ճաշակի ձևավորում
 • երաժշտություն ունկնդրելու կուլտուրայի ձևավորում

Գործունեության ձևերը

Երգեցողություն (անհատական, խմբային՝ երգչախումբ)

 • ինտոնացիոն մաքուր երգեցողության մշակում
 • երաժշտական ունակությունների՝ լսողության զարգացում
 • երգի կատարողական գրագիտության և կուլտուրայի մշակում
 • երգի կերպարային զգացողություն
 • ճիշտ շնչառություն
 • ձայնի դրվածք
 • երաժշտական հիշողություն

Ունկնդրում

Ունկնդրվող նյութերը ենթադրում են.
 — երաժշտական, գեղագիտական ճաշակի ձևավորում
 — ազգային, հոգևոր և համաշխարհային դասական լավագույն ստեղծագործությունների  իմացում լսողության միջոցով

Նվագակցություն «բնական», հարվածային և շրխկան նվագարաններով

«Բնական», հարվածային և շրխկան նվագարաններով նվագակցում են

 • կատարվող երգը
 • ունկնդրվող նյութը

Ուսումնական միջավայր

Երաժշտության ընտրության դասընթացը կազմակերպվում է առարկայի առանձնահատկություններին համապատասխանող, պահանջները բավարարող ուսումնական միջավայրում`

 • երաժշտության դասասենյակ (տարածք),
 • գրադարան

Ուսումնական կաբինետը (տարածքը), որտեղ իրականացվում է երաժշտության ընտրության դասընթացը, պետք է հագեցած լինի հետևյալ միջոցներով.

 • ուժեղացուցիչ , որը պետք է ապահովի մաքուր և համապատասխան ուժգնության հնչողություն,
 • դաշնամուր, պետք է լինի լարված, աշխատունակ (անթույլատրելի է լարվածքից ընկած, որոշ ստեղների անաշխատունակ վիճակը):

4. Շրխկան, հարվածային, երաժշտական նվագարաններ.

ա. նվագակցություն (ուսուցանված երգին,  ունկնդրվող նյութին, բառախաղին),
բ.  նվագարանով աշխատելու ունակություն և հմտության ձեռք բերում:

Դասընթացը յուրացնելուց հետո սովորողը կարող է

 • երգել մաքուր ինտոնացիայով
 • կատարել բազմաձայն ռիթմիկ վարժություններ
 • կատարել խմբերգեր՝ ուղեկցելով շրխկան, հարվածային նվագարանների ռիթմիկ նվագակցությամբ
 • կարողանա բեմականացնել՝ բովանդակությունից բխող, կերպարային, շարժումներով
 • երաժշտական ստեղծագործություններն ինքնուրույն նվագակցել «բնական», հարվածային և շրխկան նվագարաններով՝ ստեղծելով տարբեր ռիթմիկ պատկերներ
 • լսողությամբ իմանալ ունկնդրվող ստեղծագործությունը, հեղինակին
 • ստեղծել փոքրիկ մեղեդիներ
 • լինել ուշադիր ունկնդիր

Ծրագրի հեղինակներ՝ Մարինե Մկրտչյան, Արմենուհի Թամոյան

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s