Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հեռավար առցանց ուսուցում. նախագիծ

Հեռավար-առցանց ուսուցում

<<Հեռավար — առցանց ուսուցում>> նախագծի շրջանակում կատարվել է աշխատանք Կարոյան Վաչեի կողմից:

Աշխատանքում ներկայացվել է <<շվի>> հայկական փողային գործիքի պատմությունը:

Կից ներկայացնում եմ կատարված աշխատանքը:

Շվի-Կարոյան Վաչե

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s