Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հունվար ամսվա հաշվետվություն

Հունվարի 3-7 մանկավարժական ճամբարի ամփոփում

Ուսումնական շաբաթվա ամփոփում.(10-15)

Շաբաթվա ամփոփում(17-22)

Շաբաթվա ամփոփում 24-28

Երկրորդ ուսումնական շրջան.Հունվարյան նախագծեր

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s