Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ընտրության երաժշտական գործունեության 1-ին դաս.ծրագիր

Երգեր`

Ծանոթանալ սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժշտական գործիքներին` ունկնդրելով Սերգեյ Պրոկոֆեի «Պետյան և Գայլը» սիմֆոնիկ հեքիաթը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s