Design a site like this with WordPress.com
Get started

Օրացույց՝փետրվարի 7-13

Փետրվար 7

Վայր` հյուսիսային դպրոց

Շաբաթ`Երկուշաբթի

Ժամ`09:30 նախակրթարանի 5 տարեկաններ,

10:00 նախակրթարանի 2-ից-4 տարեկան խմբեր (2)

Գեղարվեստ ` 11:00- 12:30 երաժշտական գործունեության ընտրության խմբեր(2-3 դասարաններ)։

Վայր`Մայր դպրոց,պարասրահ

Ժամ`12:55-13:35,(5-րդ ժամ) (9-3)

13:40-14:20(6-րդ ժամ)

14:25-13-10 պարասրահ`համագործակցություն Լաերտ Գրիգորյանի «Եռյակ» խմբի հետ

15:15- Հ.Թոփիկյանի անվան ուսուցչական երգչախմբի պարապմունք։

Փետրվար 8

Վայր`Քոլեջ

Շաբաթ`երեքշաբթի

Ժամ`09:30 նախակրթարանի խմբեր(5)

12:30-13:30 քնի կազմակերպում նախակրթարանում

Վայր`Մայր դպրոց

Ժամ`13:40-14:25 համագործակցային աշխատանք

Ժամ՝14:30 — մայր դպրոց,վոկալ համույթի պարապմունք։

Փետրվար 9

Վայր՝ հյուսիսային դպրոց-պարտեզ

Շաբաթ`Չորեքշաբթի

Ժամ`09:30-5 տարեկաններ,10:00 նախակրթարանի խմբեր՝2-ից-4 տարեկաններ

Գեղարվեստ`11:00-13:35 երաժշտական գործունեության ընտրության խմբեր (1-ից-3-րդ դասարաններ)

Մայր դպրոց-14:30 վոկալ համույթ

Փետրվար 10

Վայր` քոլեջ

Շաբաթ` հինգշաբթի

Ժամ` 09:00 նախակրթարանի խմբերՎայր` Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ

Վայր` Մայր դպրոց

Ժամ`13:00-14:15 պարասրահ,համագործակցային աշխատանք

Ժամ`14:25-15:10 պարասրահ(9-5)

Ժամ՝15:15-մայր դպրոց` Հ.Թոփիկյանի անվան ուսուցչական երգչախմբի պարապմունք։

Փետրվար 11

Վայր`Առավոտյան ուսումնական ժամերգություն Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում

Ժամ՝09:00-09:15

Վայր՝ քոլեջ,ժամ՝09:30 նախակրթարանի խմբեր

Վայր՝ հյուսիսային դպրոց,գեղարվեստ

Ժամ՝11:50-12:35

Վայր՝ Մայր դպրոց

Ժամ`12:55-13:35պարասրահ(9-6)

13:50-15:10` պարասրահ,համագործակցային աշխատանք

15:15 մարմարյա սրահ, ուրբաթ-համերգ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s