Design a site like this with WordPress.com
Get started

Շաբաթվա ամփոփում (31-4)

Նախակրթարանի հետ այս շաբաթ սկսել եմ աշխատել «Տիառնընդառաջի» երգերը և պարերգերը,նաեւ Թումանյանական օրերի շրջանակում մի քանի գործ Թումանյանից։

Կից ներկայացնում են տեսաֆիլմեր։

Տերընդեզի ծեսը նախակրթարնում

Այս շաբաթ Գեղարվեստի դպրոցի իմ սաները իրենք վարեցին փոքրիկ դաս նոր սովորողների հետ։

Տեսանյութը այստեղ

Եվ ուրբաթ-համերգով ամփոփեցինք

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s