Design a site like this with WordPress.com
Get started

Օրացույց`(13-17)

Փետրվար 14Տյառնընդառաջ

Շաբաթ`Երկուշաբթի

Վայր`Քոլեջ

Ժամ`09:30 Տյառնընդառաջի ծիսական արարողություն

Վայր` հյուսիսային դպրոց

Ժամ`11:00 Տյառնընդառաջի ծիսական արարողություն

Գեղարվեստ ` 11:50- 12:30 երաժշտական գործունեության ընտրության խմբեր(2-3 դասարաններ)։

Վայր`Մայր դպրոց,պարասրահ

Ժամ`12:55-13:35,(5-րդ ժամ) (9-3)

13:40-14:20(6-րդ ժամ)

14:25-13-10 պարասրահ`համագործակցություն Լաերտ Գրիգորյանի «Եռյակ» խմբի հետ

15:15- Հ.Թոփիկյանի անվան ուսուցչական երգչախմբի պարապմունք։

Փետրվար 15

Շաբաթ`երեքշաբթի

Վայր`Քոլեջ

Ժամ`09:30 նախակրթարանի խմբեր(5)

Վայր`Ագարակ

Ժամ`13:00-14:15 մարզական գործունեություն`ձիավարության դասընթաց

Ժամ՝14:30 — մայր դպրոց,վոկալ համույթի պարապմունք։

Փետրվար 16

Շաբաթ`Չորեքշաբթի

Վայր՝ հյուսիսային դպրոց-պարտեզ

Ժամ`09:30-5 տարեկաններ,

10:00 նախակրթարանի խմբեր՝2-ից-4 տարեկաններ

Գեղարվեստ`11:00-13:35 երաժշտական գործունեության ընտրության խմբեր (1-ից-3-րդ դասարաններ)

Մայր դպրոց-14:30 վոկալ համույթ

Վայր`Ագարակ

Ժամ15:40-16:40,մարզական գործունեություն`ձիավարություն

Փետրվար 17

Շաբաթ` հինգշաբթի

Վայր` քոլեջ

Ժամ` 09:00 նախակրթարանի խմբեր

Վայր` Ագարակ

Ժամ13:00-14:15 մարզական գործունեություն`ձիավարության դասընթաց

Վայր` Մայր դպրոց

Ժամ`14:25-15:10 պարասրահ(9-5դասարան)

Ժամ՝15:15-մայր դպրոց` Հ.Թոփիկյանի անվան ուսուցչական երգչախմբի պարապմունք։

Փետրվար 18

Շաբաթ`ուրբաթ

Վայր`Ս.Երրորդություն եկեղեցի`առավոտյան ուսումնական ժամերգություն

Ժամ`09:00-09:15

Վայր`Քոլեջ

Ժամ`09:30-11:40,նախակրթարանի խմբեր(5)

Վայր`Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ` Գեղարվեստ

Ժամ`11:50-12:35,երաժշտական գործունեության ընտրության խմբեր (1-ին դասարան)

Վայր`Մայր դպրոց, պարասրահ

Ժամ`12:55-13:35(9-6)

Ժամ`13:50-15:10 ինքնակրթում

Ժամ`15:15 ուրբաթ-համերգ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s