Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մարտ ամսի նախագծեր

«Զատիկ,զատիկ մեր մի հատիկ».Նախագիծ

«Ծառ ծաղկեցավ-Գարնան ավետում».Նախագիծ

Համագործակցային նախագիծ.

Ազգային պարերգերի ուսուցում.նախագիծ

Ազգային խաղեր

Նոտագրագիտություն.նախագիծ

Երգչախումբ-նվագախումբ.ընտրության խմբեր. նախագիծ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s