Design a site like this with WordPress.com
Get started

«Համբարձում յայլա…»Բարձունքի հաղթահարում

«Բարձունքի հաղթահարում» ուսումնական նախագիծ

«Ջա՜ն, գյուլում,ջա՜ն,ջա՜ն» նախագիծ

Վայր`Լուսագյուղ

Եկեղեցի` Թուխ Մանուկ

Երթուղու մեկնարկ` 10:00

Վերադարձ`16:30

Ծրագիր`

  • Արևների շարք
  • Վիճակի երգ
  • Հեյ իմ Նազան
  • հոյ Նազան
  • Փափուռի
  • Նա նարի նայ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s