Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մայիսյան հավաք՝ չորրորդ շաբաթվա ամփոփում (23-27 )

Համբարձման ծեսը բարձունքի հաղթահարումով

«Համբարձում է,գարուն է…»

«Համբարձման ծեսը» Հյուսիսում

Իմ հաջողված նախագիծը.

Խելահեղ ճամփորդություն դեպի Մեծ Շարա

Երաժտության ընտրության գործունեության 3-րդ դասարանի սովորողների ստուգատես

Երաժտության ընտրության գործունեության 1-ին դասարանի սովորողների ստուգատես

Երաժտության ընտրության գործունեության 2-րդ դասարանի սովորողների ստուգատես

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s