Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ծիտը առավ լոշիկը ու թռավ…

Քոլեջի մեկ այլ խմբի հետ կրկին պատրաստում ենք համեղ լոշիկներ, ցորենի, հացի երգերով։

Երեխաները ծանոթանում են ողջ արարման գործնթացին, լսելով պատմություններ հացի մասին։

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s