Design a site like this with WordPress.com
Get started

Քեզ տամ լոշիկ, կեր ու զարմացիր…

Քոլեջիկները բուռն եռուզեռի մեջ են։ Մի կողմից պատրաստում ենք լոշիկներ, լսում հացի արարման պատմություններ և դիմավորում հյուրերի, ովքեր իրենց հերթին զարմացած են։

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s