Design a site like this with WordPress.com
Get started

«Տոնածառ ջան, տոնածառ»

Շարունակվում են ուսումնական դասերը ընկեր Թերեզի աշխատանոցում։

Ես պատրաստվում եմ Ամանորին, պատրաստելով ամանորյա հետաքրքիր մոմակալներ։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s