Design a site like this with WordPress.com
Get started

«Լիսիցյանական օրեր» ՝ «Տիկնի պսակ». Ամփոփում

Ահա ամփոփեցինք «Լիսիցյանական օրերը», հարսանեկան ծեսի միջոցով սովորողներին ծանոթացնելով և ավելի մոտեցնելով իրեց ազգային մշակույթին:

Քոլեջիկների հարսանեկան ծեսը:

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s