Design a site like this with WordPress.com
Get started

«Եկանք, եկանք այլի հո՜». հարսանեկան ծես

Քոլեջի հաջորդ երկու խմբերի հետ «Լիսիցյանական օրերի» շրջանակում նույնպես իրականացրեցինք հարսանեկան ծեսի ամփոփումը։

Պարերգերի, խաղերգերի կատարումներով զարթարեցինք մեր «Տիկնի պսակը»։

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s