Design a site like this with WordPress.com
Get started

Դեկտեմբեր ամսի իրադարձությունների օրացույց

Ընտրության խմբի Ամանորյա համերգ`

  • Օր` 20
  • ժամ` 11:00

Նախակրթարանի Ամանորյա ծես` Հյուսիսայի դպրոց — պարտեզ 5-6 տարեկաններ

  • Օր` 22
  • ժամ` 12:00

Նախակրթարանի Ամանորյա ծես` Հյուսիսայի դպրոց — պարտեզ 2-4 տարեկաններ

  • Օր` 27
  • ժամ` 11:00

Նախակրթարանի Ամանորյա ծես` Քոլեջ պարտեզ 2-4 տարեկաններ

  • Օր` 26. 28
  • ժամ` 10:00-12:00

Ճամփորդություններ՝

Քոլեջի սովորողներ՝ դեպի Արատես 23-24-25

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s