Design a site like this with WordPress.com
Get started

Դեկտեմբեր ամսի հաշվետվություն

Միջին դպրոց — Ուրբաթ համերգ

«Ատամ, ատամ դուս արի» — Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ

Համագործակցություն Աչեր Բաստաճյանի հետ

«Մի ընտանիք, մի ամանորյա համերգ» — Հյուսիսային դպրոց

Ամանորի ծեսի ամփոփում 5-6 տարեկաններ — Հյուսիսային դպրոց պարտեզ

Արատեսը պատրաստ է Ամանորին — Քոլեջ

Ամանորի ծեսի իրագործումը Հյուսիսի և Քոլեջի պարտեզներում — դեկտեմբերի 26, 27,28

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s