Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ամանորի ծեսի ամփոփում 5-6 տարեկաններ

Հյուսիսային դպրոց պարտեզը տոնեց իր Ամանորյա ծեսը, գեղեցիկ ու ջերմ մթնոլորտում:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s