Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ձմեռային ազգագրության փառատոն 2023. Սովորում ենք փափուռի պարերգը

Քոլեջի նախակրթարանի սաների հետ սովորում ենք փափուռի պարերգը։

Թեպետ դժվար է այս տարիքային խմբի հետ դեպի աջ ու ձախ գնացող շարժումից այլ քայլ անել, բայց երբ կա մեծ ցանկություն, գործադրվող ջանք ու եռանդ, ապա անպայման կկարողանանք հասնել արդյունքի։

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s