Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կավագործություն.Անվերջ աշխատանք չարխով

Կավագործությունը նման է սեփական կյանքը քանդակելուն` իչքան ուշադրություն ես դարձնում, իչքան պահանջկոտ ես լինում այն ավելի գեղեցիկ է լինում,կավն էլ այդպիսին։

Իսկ ահա չարխով աշխատանքը էլ ավելի բարդը,այն ճշգրտություն է պահանջում, ուշադրություն, քնքշություն և նրբություն։

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s