Design a site like this with WordPress.com
Get started

Թումանյանական օրեր.Նախագիծ

Վայրը՝  Քոլեջ, Հյուսիսային դպրոց — պարտեզ

Ժամանակացույց՝ ուսումնական տարի

Մասնակիցներ՝  Քոլեջի և Հյուսիսի նախակրթարանի խմբեր

Տարիքային խումբ՝ 2-5 տարեկաններ

Նպատակ՝

  • Ազգային մշակույթի յուրացում
  • Հայ անվանի մտավորականի արվեստի ճանաչում
  • Տարածում և փոխանցում սերունդներին

Ընթացքը՝

  • տարբեր աղբյուրներից ուսումնասիրում են Թումանյանի մասին
  • Սովորում են նրա կողմից հեղինակված ստեղծագործություններ

Արդյունք՝

Նկարել, տեսագրել, գրի առնել աշխատանքի ընթացքը, ներկայացնել Քոլեջի և հյուսիսային դպրոցի ենթակայքում, կրթահամալիրի կայքում՝ ֆիլմի, ֆոտոպատումի, նկարագրության տեսքով:

Ծրագրում՝

Երգեր՝

Երգերի բառեր՝

ԿԱՔԱՎԻ ԳՈՎՔԸ

Խոսք՝ Հովհաննես Թումանյանի

Արև բացվեց թուխ ամպերեն,

Կաքավ թռավ կանաչ սարեն,

Կանաչ սարեն` սարի ծերեն,

Բարև բերավ ծաղիկներեն:

Սիրունի՛կ, սիրունի՛կ,

Սիրունի՛կ, նախշո՛ւն կաքավիկ:

Քո բուն հյուսած ծաղիկներով,

Շուշան, նարգիզ, նունուֆարով:

Քո տեղ լցված ցող ու շաղով,

Քնես-կելնես երգ ու տաղով:

Քո թև փափուկ ու խատուտիկ,

Պստի կտուց, կարմիր տոտիկ,

Կարմիր-կարմիր տոտիկներով

Կշորորաս ճուտիկներով:

Երբ կկանգնես մամռոտ քարին,

Տաղեր կասես ծաղիկներին,

Սարեր, ձորեր զվարթ կանես,

Դարդի ծովեն սիրտ կհանես:

Կոտ ու կես

Կոտ ու կես կորեկ ունեմ ցանելու համար,
Ճնճղուկներ թռան եկա ուտելու համար,
Կռացա քար վեր առա զարկելու համար,

Այ ճնճղուկիկ,
Կարմիր տոտիկ,
Սպիտակ փորիկ,
Ուտեն կուտիկ,
Խմեն ջրիկ,
Առվի եզրիկ,
Պստիկ-մստիկ,

Փախչեն երթան ման գալու համար:

Թռան գացին բերդի տանիս գանգտելու համար

Ղասաբներ ժողվան, էկան դեղմաշկի համար

Երեցներ ժողվան, էկան օրհնելու համար

Այ ճնճղուկիկ,
Կարմիր տոտիկ,
Սպիտակ փորիկ,
Ուտեն կուտիկ,
Խմեն ջրիկ,
Առվի եզրիկ,
Պստիկ-մստիկ,

Փախչեն երթան ման գալու համար:

Աղվես էկավ

Աղվես էկավ լանջիկ-մանջիկ,

Ոտներ վազան, կարճիկ-կարճիկ:

Վա՜յ, իմ չալիկ, չալմալալիկ,

Խոր-խորոտիկ, չալմատոտիկ,

Տմբլաճակատ, տռճիկ-մռճիկ,

Փափլիկ ճտեր, վո՜ւյ, վո՜ւյ,

Ձի կերցուցի անուշ կուտիկ, վո՜ւյ, վո՜ւյ:

Աղվես գնաց մըտավ ջաղաց,

Թաթեր վերուց, մի բոլ խաղաց:

Վա՜յ, իմ չալիկ, չալմալալիկ,

Խոր-խորոտիկ, չալմատոտիկ,

Տմբլաճակատ, տռճիկ-մռճիկ,

Փափլիկ ճտեր, վո՜ւյ, վո՜ւյ,

Ձի կերցուցի անուշ կուտիկ, վո՜ւյ, վո՜ւյ:

Բարի լույսի

Բարի լույսի զանգեր զարկին,

Զնգզնգալեն անուշ-անուշ,

Լույսը բացվեց մեր աշխարհքին:

Ճըղճըղալեն անուշ,անուշ:

Առուն հովտեն փախուստ կտա

Գըլգըլալեն անուշ, անուշ

Բարակ հովը կըշնկշընկա

Զըլզըլալեն անուշ, անուշ:

Երամ կապած կըռունկնն եկավ

Կըռկըռալեն անուշ, անուշ,

Տաղ կըկարդա քարեն լաքավ

Կըղկըղալեն անուշ, անուշ:

Ա՜խ, ի՜նչ լավ են

Ա՜խ, ի՜նչ լավ են սարի վըրա
Անցնում օրերն, անո՜ւշ, անո՜ւշ,
Անըրջային, թեթևասահ
Ամպ ու հովերն անո՜ւշ, անո՜ւշ։

Ահա բացվեց թարմ առավոտ
Վարդ է թափում սարին-քարին,
Շաղ են շողում ծաղիկ ու խոտ,
Շընչում բուրմունք եդեմային։

Ա՜խ, ի՜նչ հեշտ են սարի վըրա
Սահում ժամերն անո՜ւշ, անո՜ւշ,
Շըվին փըչեց հովիվն ահա―
Աղջիկն ու սերն անո՜ւշ, անո՜ւշ:

Հովհաննես ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s