Design a site like this with WordPress.com
Get started

Շաբաթը նախակրթարանում.

Այս շաբաթ Քոլեջի և Հյուսիսային դպրոց պարտեզներում սովորողները ավելի ոգևորված են Համբարձման ծեսի երգերը երգում,քանի որ ուսումնական նյութը ավելի լավ են կարողանում հնչեցնել,ու էլ ավելի է ոգևորությունը,երբ ընդհամենը մի քանի օրից պիտի նշենք Համբարձումը։

Տեսանյութերում ավելի մանրամասն`

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s