Design a site like this with WordPress.com
Get started

Դեկտեմբերի նախագծեր.

«Ամանորի հեքիաթը» Նախագիծ

«Ազգային պարերգերի ուսուցում» Նախագիծ

«Երգչախումբ-Նվագախումբ»

«Քնի կազմակերպումը նախակրթարանում» նախագիծ

Ամանորի ծես«Ծիտը հեքիաթ» Քոլեջի նախակրթարանի խմբեր

Սովորող,սովորեցնող երաժշտության ընտրության խմբերում

«Ուսումնական ճամփորդություն Արամ Խաչատրյան տուն — թանգարան» նախագիծ

Նոտագրագիտություն.Նախագիծ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s