Design a site like this with WordPress.com
Get started

Փետրվար ամսվա նախագծեր.

«Բարեկենդան օրեր են,խելքս գլխես կորեր է…»

«Գնամ անեմ բարություն,հոգիս գնա արքայություն » Տյառենընդառաջի Նախագիծ

Համագործակգային նախագիծ՝«Կավը և երաժշտությունը»

Երգչախումբ-նվագախումբ.ընտրության խմբեր. նախագիծ

Քնի կազմակերպում նախակրթարանում.նախագիծ

Նոտագրագիտություն.նախագիծ

Ազգային պարերգերի ուսուցում.նախագիծ

 «Հայկական Շվեյցարիա» Նախագիծ

«Թումանյան-Կոմիտաս» ուսումնական փաթեթ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s